Επίπεδο Β

Ηλικία: 9-10 χρονών

Διάρκεια: 9 μήνες

Πρόγραμμα: 5 ώρες ανά εβδομάδα

Εκπαιδευτικό υλικό: πλήρες

Αξιολόγηση: συνεχής, περιγραφική

Εξετάσεις: Movers, Cambridge Assessment English

Επίπεδο C

Hλικία: 10-11 χρονών

Διάρκεια: 9 μήνες

Πρόγραμμα: 5 ώρες ανά εβδομάδα

Εκπαιδευτικό υλικό: πλήρες

Αξιολόγηση: συνεχής, περιγραφική

Εξετάσεις: Flyers, Cambridge Assessment English

Επίπεδο D

Hλικία: 11-12 χρονών

Διάρκεια: 9 μήνες

Πρόγραμμα: 6 ώρες ανά εβδομάδα

Εκπαιδευτικό υλικό: πλήρες

Αξιολόγηση: συνεχής, περιγραφική

Εξετάσεις: KET, Cambridge Assessment English

Smart Kids

Hλικία: 6 χρονών

Διάρκεια: 9 μήνες

Πρόγραμμα: 3 ώρες ανά εβδομάδα

Εκπαιδευτικό υλικό: πλήρες

Αξιολόγηση: συνεχής, περιγραφική

Junior Plus ( Junior A & B )

Hλικία: 7-8 χρονών

Διάρκεια: 10 μήνες

Πρόγραμμα: 5 ώρες ανά εβδομάδα

Εκπαιδευτικό υλικό: πλήρες

Αξιολόγηση: συνεχής, περιγραφική

Class A

Hλικία: 8-9 χρονών

Διάρκεια: 10 μήνες

Πρόγραμμα: 5 ώρες ανά εβδομάδα

Εκπαιδευτικό υλικό: πλήρες

Αξιολόγηση: συνεχής, περιγραφική

Εξετάσεις: Starters, Cambridge Assessment English

Class B1 Plus

Hλικία: 12-13 χρονών

Διάρκεια: 9 μήνες

Πρόγραμμα: 6 ώρες ανά εβδομάδα

Εκπαιδευτικό υλικό: πλήρες

Αξιολόγηση: συνεχής, περιγραφική

Εξετάσεις: PET, Cambridge Assessment English

Class B2

Hλικία: 13-14 χρονών

Διάρκεια: 9 μήνες

Πρόγραμμα: 9-12 ώρες ανά εβδομάδα

Εκπαιδευτικό υλικό: πλήρες

Αξιολόγηση: συνεχής, περιγραφική

Εξετάσεις: FCE, Cambridge Assessment English

Class C1

Hλικία: 14-15 χρονών

Διάρκεια: 9 μήνες

Πρόγραμμα: 6-9 ώρες ανά εβδομάδα

Εκπαιδευτικό υλικό: πλήρες

Αξιολόγηση: συνεχής, περιγραφική

Εξετάσεις: CAE, Advanced, Cambridge Assessment English

Class C2

Hλικία: 15-16 χρονών

Διάρκεια: 9 μήνες

Πρόγραμμα: 6-10 ώρες ανά εβδομάδα

Εκπαιδευτικό υλικό: πλήρες

Αξιολόγηση: συνεχής, περιγραφική

Εξετάσεις: Proficiency, Cambridge Assessment English