Επίπεδο Β2

Έφηβοι-ενήλικες

Διάρκεια: 5 μήνες

Πρόγραμμα: 4 ώρες ανά εβδομάδα

Εξετάσεις: ΚΠγ & Ιταλικό Ινστιτούτο

Πολύ καλή χρήση της γλώσσας. Επικοινωνιακή άνεση

<br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: headingTitle in <b>/var/www/virtuals/joomla02/mlc/modules/mod_featurebox/tmpl/default.php</b> on line <b>29</b><br />

Προετοιμασία Πιστοποιήσεων

Έφηβοι-ενήλικες

Διάρκεια: 5 μήνες

Πρόγραμμα: 2 ώρες ανά εβδομάδα

Εξετάσεις: ΚΠγ & Ιταλικό Ινστιτούτο

Εξάσκηση και εστίαση στις εξετάσεις και τα μέρη τους

<br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: headingTitle in <b>/var/www/virtuals/joomla02/mlc/modules/mod_featurebox/tmpl/default.php</b> on line <b>29</b><br />

Επαγγελματικά Ιταλικά

Επαγγελματίες στις κατηγορίες: Τουρισμός – Εστίαση - Εξυπηρέτηση

Διάρκεια: 1 μήνας

Πρόγραμμα: 2-4 ώρες ανά εβδομάδα

Εξετάσεις: Δεν προβλέπεται

Επαγγελματική Ορολογία – επικοινωνία – χρήση της γλώσσας

<br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: headingTitle in <b>/var/www/virtuals/joomla02/mlc/modules/mod_featurebox/tmpl/default.php</b> on line <b>29</b><br />

Ιταλική Κουλτούρα

Χρήστες επιπέδων Β1-Β2 Ιταλικής γλώσσας

Διάρκεια: 5-6 μήνες

Πρόγραμμα: 2-4 ώρες ανά εβδομάδα

Εξετάσεις: ΚΠγ & Ιταλικό Ινστιτούτο

Εμβάθυνση γλωσσικών δεξιοτήτων, ανάπτυξη πολιτισμικών δεξιοτήτων (το πρόγραμμα δεν προβλέπει εργασίες ή δοκιμασίες)

<br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: headingTitle in <b>/var/www/virtuals/joomla02/mlc/modules/mod_featurebox/tmpl/default.php</b> on line <b>29</b><br />

Επίπεδο Β1

Έφηβοι-ενήλικες

Διάρκεια: 4 μήνες

Πρόγραμμα: 4 ώρες ανά εβδομάδα

Εξετάσεις: ΚΠγ & Ιταλικό Ινστιτούτο

Επικοινωνιακή ευχέρεια, καλή χρήση της γλώσσας

<br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: headingTitle in <b>/var/www/virtuals/joomla02/mlc/modules/mod_featurebox/tmpl/default.php</b> on line <b>29</b><br />

Επίπεδο Α2

Έφηβοι-ενήλικες

Διάρκεια: 5 μήνες

Πρόγραμμα: 4 ώρες ανά εβδομάδα

Εξετάσεις: ΚΠγ & Ιταλικό Ινστιτούτο

Ανάπτυξη δεξιοτήτων & γλωσσική επίγνωση

<br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: headingTitle in <b>/var/www/virtuals/joomla02/mlc/modules/mod_featurebox/tmpl/default.php</b> on line <b>29</b><br />

Επίπεδο Α1

Έφηβοι-ενήλικες

Διάρκεια: 4 μήνες

Πρόγραμμα: 4 ώρες ανά εβδομάδα

Εξετάσεις: ΚΠγ & Ιταλικό Ινστιτούτο

Βασική επικοινωνία, γλωσσικά θεμέλια

<br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: headingTitle in <b>/var/www/virtuals/joomla02/mlc/modules/mod_featurebox/tmpl/default.php</b> on line <b>29</b><br />