Η Ζωή στο MLC

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μαρούλης

Mentoring: συζητώντας με τους μαθητές μας

Σύντομα θα οργανώσουμε την πρώτη 'ημέρα μαθητών', με άλλα λόγια όπως ενημερώνουμε τους γονείς για την πρόοδο των παιδιών τους,

θα συζητήσουμε με τους μαθητές για την πρόοδο τους και για την άποψη που έχουν για την εξέλιξή τους. Βασικό μέρος αυτής της συζήτησης θα είναι

τι πρέπει να κάνει ο μαθητής για να βελτιώθει. Σύντομα θα μάθετε περισσότερα.


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ