Η Ζωή στο MLC

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μαρούλης

Ενσυνειδητότητα:νέες ασκήσεις - εκπαίδευση δραστηριοτήτων

Εκπαιδευόμαστε σε νέες τεχνικές ενσυνειδητότητας.

Μια νέα σειρά ασκήσεων και δραστηριοτήτων περιμένει τους μαθητές μας.


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ